3 februari 2014

[Archief: 08-05-2013] Nederweert beperkt stank

NEDERWEERT – De hoeveelheidstank die boeren in de gemeente Nederweert mogen veroorzaken, wordt aan banden gelegd. Met uitzondering van VVD-raadslid Theo Coumans uit Ospel stemde de voltallige gemeenteraad van Nederweert in met de Verordening Wet geurhinder en veehouderij. Coumans onthield zich van de discussie en stemmen, omdat hij als agrariër tegen de verordening een zienswijze had ingediend.

De nieuwe verordening houdt onder meer in dat in een schil van 1500 meter rondom de kernen Ospel en Nederweert de maximale hoeveelheden stank die een boer mag veroorzaken, worden verlaagd ten opzichte van nu. Terwijl ín de kernen Ospel, Nederweert en Nederweert-Eind het maximum nog fors lager wordt dan in de schil.

De verordening gaat verder dan het vorige concept, waar de raad inaugustus over stemde. In dat concept was rond de kernen een schil van 500 meter getekend, waarbinnen minder geur mag worden veroorzaakt. De gemeente wil hiermee tegemoet komen aan de burgers die in de schil buiten de bebouwde kom wonen. Die ervaren veel overlast van stank.

Hoewel de raad de verordening aannam, plaatste hij wel kanttekeningen. Zo wilde oppositiepartij JAN een lagere uitstoot voor het héle buitengebied (verder dan 1500meter). Fractievoorzitter Eric van der Putten van het CDA zei echter dat „het buitengebied er is om gas te geven. Daar zijn plekken en landbouwontwikkelingsgebieden, die juist bedoeld zijn voor de agrarische sector.” Dat kwam de pluimveehouder op een uitbrander van PvdA-raadslid Huub Vissers te staan, die dacht „tegenover de LLTB te zitten, in plaats van het CDA”. Alle partijen hamerde er bij het college op om ervoor te zorgen dat de sector en de bewoners met elkaar in gesprek blijven. Op die manier moet er over en weer begrip ontstaan, dat leidt tot een betere aanpak van de problemen. Verder wil de raad dat het college de regelgeving rondom problemen als geur, fijnstof en ammoniak integraal aanpakt omdat ze niet los van elkaar gezien kunnen worden. Daarbij moet het college er bij provincie, Rijk en Brussel op aandringen dat de verschillende wetten, die soms met elkaar in strijd zijn, op elkaar worden afgestemd.

Bron: Dagblad De Limburger 08-05-2013