Standpunten

Zoeken

BESTUUURLIJK DOMEIN

Wij zijn een open, eerlijke en betrouwbare gemeente. Een gemeente die meegaat met de tijd en de burger serieus neemt. Er is duidelijkheid en transparantie over ieders verantwoordelijkheid. De rol van de gemeente als overheid is helder.

Lees verder

NEDERWEERT ZO MOOI!

Nederweert is zo mooi; koester dat en geef een invulling aan de nieuwe sociale taken van de gemeente. De gemeente Nederweert kenmerkt zich als een zelfstandige plattelandsgemeente. De afgelopen jaren is het natuurgebied Sarsven en de Banen heringericht. Een prachtig gebied met vele nieuwe mooie plekjes, waar de natuur en het landschap van Nederweert, met aan de ene kant de bossen en aan de andere kant de grote wateren goed tot hun recht komen. En dan hebben we ook nog de Peel en de Weerter bossen. Drie unieke plekken in één gemeente bij elkaar. Naast deze natuurgebieden kenmerkt Nederweert zich door grote open landschappen. Of je nu vanaf de A2 van Eindhoven komt, of van Maastricht, van Helmond, Heythuysen of langs de Noordervaart: Nederweert begroet je niet als eerste met een bedrijventerrein, maar met een open landschap. Bijzondere kwaliteiten die gewaardeerd dienen te worden. Het besef van het unieke karakter van deze gebieden biedt kansen. Het open karakter van onze gemeente willen wij handhaven: versnippering, verrommeling voorkomen.

Lees verder

Ons verkiezingsprogramma Sociaal en Sterk

Ons verkiezingsprogramma is kort maar krachtig. In korte bewoordingen geven wij onze standpunten weer, waar wij de komende jaar voor willen gaan.

Lees verder

RUIMTELIJK DOMEIN

Wij koesteren onze natuurgebieden en grote open landschappen. Het besef van het unieke karakter van deze gebieden biedt kansen. Het open karakter van onze gemeente willen wij handhaven; versnippering, verrommeling voorkomen. In dat kader gaat het vooral om het beheersen van ons ruimtelijke domein. De PvdA wil dat in ons buitengebied een goed evenwicht blijft bestaan tussen de agrarische waarden enerzijds en de natuurlijke en recreatieve waarden anderzijds. De agrarische ontwikkelingen worden vooral aangestuurd vanuit Brussel en Den Haag. Daar kun je als gemeente weinig aan veranderen. Maar wel als het gaat om de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit.

Lees verder

SOCIAAL DOMEIN

De ontwikkelingen op het sociale domein overheersen de berichten in de kranten. De Rijksmaatregelen (lees bezuinigingen) op dat terrein zijn gigantisch en komen neer op een herinrichting van onze sociaal stelsel. Een groot gedeelte van die omslag komt bij de gemeente terecht. Een enorme operatie voor ons als gemeente, maar ook één met enorme kansen en mogelijkheden.

Lees verder