NEDERWEERT ZO MOOI!

Nederweert is zo mooi; koester dat en geef een invulling aan de nieuwe sociale taken van de gemeente. De gemeente Nederweert kenmerkt zich als een zelfstandige plattelandsgemeente. De afgelopen jaren is het natuurgebied Sarsven en de Banen heringericht. Een prachtig gebied met vele nieuwe mooie plekjes, waar de natuur en het landschap van Nederweert, met aan de ene kant de bossen en aan de andere kant de grote wateren goed tot hun recht komen. En dan hebben we ook nog de Peel en de Weerter bossen. Drie unieke plekken in één gemeente bij elkaar. Naast deze natuurgebieden kenmerkt Nederweert zich door grote open landschappen. Of je nu vanaf de A2 van Eindhoven komt, of van Maastricht, van Helmond, Heythuysen of langs de Noordervaart: Nederweert begroet je niet als eerste met een bedrijventerrein, maar met een open landschap. Bijzondere kwaliteiten die gewaardeerd dienen te worden. Het besef van het unieke karakter van deze gebieden biedt kansen. Het open karakter van onze gemeente willen wij handhaven: versnippering, verrommeling voorkomen.

De aantrekkelijkheid van het buitengebied wordt daarnaast vooral gevormd door de vele laanbeplantingen, houtsingels en kleinere natuurhoeken. Toeristen en recreanten weten ons buitengebied op zijn waarde te schatten en genieten daar van. Temeer nu in de loop van de jaren steeds meer kleinschalige recreatieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden zoals theetuinen, ijsboerderijen en andere voorzieningen.

De aantrekkelijkheid van het buitengebied wordt daarnaast vooral gevormd door de vele laanbeplantingen, houtsingels en kleinere natuurhoeken. Toeristen en recreanten weten ons buitengebied op zijn waarde te schatten en genieten daar van. Temeer nu in de loop van de jaren steeds meer kleinschalige recreatieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden zoals theetuinen, ijsboerderijen en andere voorzieningen.

De Nederweertenaar kenmerkt zich als een hardwerkende rustige burger.” Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg” is mogelijk terug te voeren tot voorouders die hard moesten werken in de Peel en op het platteland. Kenmerken van Nederweert die zo typerend zijn dat wij ze zelf niet meer herkennen en zouden moeten koesteren. Waar we trots op mogen zijn.

Daarom hebben wij als PvdA geen grootse uitdagende plannen en veranderingen in onze omgeving maar zetten wij in op mensen, op de sociale omgeving .
Niet inzetten op grote ingrepen in landschap en fysieke leefomgeving, maar vooral inzetten op de mens, de sociale aspecten. Mensen maken de maatschappij en daarom investeren wij in mensen, onze burgers, in plaats van stenen.

Wij blijven gaan voor een duurzame samenleving; een sociaal duurzame samenleving. Waarin de bereidheid aanwezig is om ook voor elkaar te zorgen en de uitdagingen die ons op het sociale domein wachten aan te pakken. Niet als overheid en politiek alleen, maar in gezamenlijkheid met onze burgers.
Deze uitdagingen vergen een nieuwe politiek. Geen politiek van klagen en geen politiek van afwachten, maar een politiek die past in de Nederweerter traditie; solidair, vooruitstrevend, nuchter en doortastend.
Op deze wijze willen wij als PvdA de uitdagingen van vandaag en morgen aangaan en een volgende stap zetten naar een betere toekomst voor onze gemeente, dorpen, kernen wijken en buitengebied, voor onze burgers en vooral voor onze kinderen. Een toekomst waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft. Waarin iedereen, arm of rijk, met wat voor talenten dan ook, volop kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en die kansen grijpt. Waarin mensen deel uitmaken van een solidaire samenleving, waar we elkaar respecteren en verder helpen. Waarin burgers volop de kans krijgen om hun dorp, hun samenleving en hun buurten zoveel mogelijk zelf vorm te geven.
Naar zo’n gemeenschap willen wij sturen, omdat deze bij Nederweert en de Nederweertenaar past